RAP van start in vo en mbo

De subsidies Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) zijn toegekend, de uitvoering kan beginnen. Op 2 september organiseerde Voion daarom bijeenkomsten voor projectleiders vo en mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's. Het was de aftrap van het nieuwe RAP-seizoen vol online kennisdelingsactiviteiten en contacten met het veld.

Ruim 70% van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs neemt deel aan de RAP. In totaal zijn er 26 RAP-regio's vo/mbo. Er zijn minder witte vlekken dan vorig jaar in de Regionale Aanpak Lerarentekorten (RAL). OCW, als subsidiegever ook deelnemer aan de bijeenkomsten, is er tevreden over. Voor de uitvoering is het belangrijk dat niet alleen de samenwerking binnen een RAP-regio goed loopt, maar ook die tussen regio's. Daarom zijn er vier regionale bijeenkomsten voor projectleiders in Noord-, Noordwest-, Midden- en Zuid-Nederland. Ze delen kennis en ervaringen over uitdagingen waar alle regio's tegenaanlopen, zoals de rolverdeling tussen het landelijke en het regionale onderwijsloket en de tekortvakken. Creatieve vormen om mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs, een van de uitgangspunten van de RAP-regeling, komen ook aan bod.

De RAP-regio's zijn onderling nogal verschillend: de samenwerking binnen de regio is net begonnen of loopt al heel goed vanuit de voormalige RAL-subsidie; sommige projectleiders zijn net begonnen, andere zijn al langere tijd aan de regio verbonden; het regionale informatiepunt is in de ori├źntatiefase of al aan het doorontwikkelen; de focus ligt op zij-instromers of op behoud van medewerkers met de juiste opleiding; vacatures worden niet of wel gedeeld; in de ene regio is sprake van krimp, in de andere niet, enz. Die verschillen komen naar voren als de projectleiders ervaringen en tips uitwisselen over drie onderwerpen:

  1. De opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket en de relatie met het landelijke onderwijsloket.
  2. Ori├źntatiebijeenkomsten voor ge├»nteresseerden.
  3. Mogelijkheden in aanpalende regio's.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u terecht op de website van Voion.