Subsidieplafond regionale aanpak po en vo-mbo eenmalig verhoogd

Het subsidieplafond van de Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs 2020/2021 (RAP) wordt eenmalig verhoogd met 2,8 miljoen euro. Dat betekent dat alle regio’s die subsidie hebben aangevraagd het door hen aangevraagde bedrag kunnen ontvangen.

Bij de toekenning van de tweejarige subsidies, op 30 april jl., kregen ruim 40 van de 57 regio’s te horen dat ze een lager bedrag ontvangen dan was gevraagd. Dit omdat het totale subsidieplafond met 2,8 miljoen euro was overschreden. Wel liet het ministerie van OCW op deze site weten dat gezocht werd naar mogelijkheden om het budget alsnog éénmalig te verhogen. Dit is gelukt. Bij Voorjaarsnota 2020 zijn onlangs de middelen beschikbaar gekomen.

Via een wijziging van de regeling (gepubliceerd in de Staatscourant van 13 juli 2020)  is het plafond voor het po met éénmalig € 2,4 miljoen en voor vo-mbo met éénmalig € 0.4 miljoen verhoogd. De eerder door de overschrijding aangebrachte verlagingen in de toekenningen worden hiermee ongedaan gemaakt. Dat betekent dat alle opgestelde plannen vanaf 1 augustus 2020 volledig kunnen worden uitgevoerd.

Alle regio’s die het betreft ontvangen automatisch in juli 2020 hiervoor een gewijzigde beschikking van DUS-I. Hiervoor hoeft dus niets te worden gedaan.