Ervaringen en successen van Regionaal Aanpak Lerarentekort (RAL) in het primair onderwijs

Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben in 2019 in meer dan 30 regio’s in Nederland initiatieven opgezet om het lerarentekort aan te pakken, met steun van de subsidieregeling Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). Met deze regeling (die een vervolg krijgt in 2020) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk, op regionaal niveau aan te pakken.

Samen met Tjipcast deelt het Arbeidsmarktplatform PO ervaringen van de regionale samenwerking aanpak lerarentekort in een serie podcasts. Bekijk de factsheet over de ervaringen van schoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders in de regio.