Registreer het lerarentekort

Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil dan ook meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een maand is. Registreer het tekort daarom op lerarentekortisnu.nl

Met de gegevens uit de registraties kan het ministerie zijn aanpak blijven verbeteren. Naast de cijfers die het ministerie al heeft, bijvoorbeeld over vacatures in de afgelopen maanden en tekorten in de komende jaren, zijn er ook actuele gegevens nodig. Leraar Eddy Erkelens heeft hiervoor enige tijd geleden de website opgericht. Het ministerie en Eddy Erkelens werken nu samen om goede gegevens te verzamelen. Het ministerie roept u op om de tekorten op uw school via die website te registreren.

Het is belangrijk dat de registratie goede gegevens oplevert. Daarom dient bij het invoeren van de tekorten een geldig emailadres te worden opgegeven om een account voor de school aan te maken. Ook wordt gecontroleerd op dubbele meldingen.