Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking nu gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

Extra hulp binnen en buiten de klas

Door de coronamaatregelen staan scholen onder druk, ze wisselen tussen het organiseren van fysiek en afstandsonderwijs en moeten de twee vormen ook steeds vaker combineren. Daarom stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar, waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen.

Procedure

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs dienen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen de subsidieaanvraag in. Hierbij kunnen de bestaande regionale samenwerkingsverbanden binnen de aanpak van het personeelstekort (RAP-regio’s) een aanvraag indienen en daarnaast is er ook voor nieuwe regio’s de mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Mbo-instellingen kunnen de subsidie individueel aanvragen.

Subsidieaanvraag

De subsidieregeling wordt op 17 december 2020 gepubliceerd. De subsidievoorwaarden en de voorwaarden voor een regionaal samenwerkingsverband staan in de regeling omschreven. Regio’s en mbo-instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen. De subsidieaanvraag kan worden ingediend via: https://www.dus-i.nl/subsidies/extra-hulp-voor-de-klas. Dit is een relatief korte periode, mede gegeven de grote uitdagingen waar scholen nu door de lockdown voor staan. Deze datum is gekozen om ervoor te kunnen zorgen dat scholen de middelen uiterlijk 31 maart ontvangen.