Arbeidsmarktbrief en trendrapportage

Elk jaar stuurt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in december een brief naar de Tweede Kamer met de stand van zaken op het gebied van lerarenbeleid en de arbeidsmarkt voor leraren. Deze brief gaat dit jaar vergezeld van een zogeheten Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de meest actuele cijfers op dit gebied. In de jaarlijkse rapportage worden verschillende nieuwe onderzoeken en bij DUO bekende gegevens samengevat.