Nieuwe oplossingen voor tekortvakken vo

In het voortgezet onderwijs (vo) is of komt er in bepaalde vakken een lerarentekort. Er zijn verschillende landelijke initiatieven om die tekorten te verminderen, zoals de vier kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld. Wat kunnen de RAP-regio's daarvan leren? Daarover werd kennis gedeeld in de regionale RAP-bijeenkomsten op 14 en 21 oktober.

Vier kansrijke initiatieven

In het schooljaar 2019-2020 hebben procesregisseurs tekortvakken vo in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met het veld vier kansrijke initiatieven aangejaagd, verdiept en verbreed.

  1. Samenwerking met beroepsverenigingen. Voor de tekortvakken scheikunde, moderne vreemde talen, wiskunde en natuurkunde werd samengewerkt met de beroepsverenigingen van chemici, tolk-vertalers en ingenieurs. Leden van beroepsverenigingen die een vakgerelateerde hbo- of wo-opleiding hebben gevolgd, werden geworven als tweedecarrièredocenten. Er waren 109 geïnteresseerden op informatiebijeenkomsten en 34 kandidaten zijn geplaatst. Ze maken niet altijd de volledige overstap naar onderwijs en worden dan hybride docenten die zowel hun vak uitoefenen als voor de klas staan.
  2. Van ingenieur naar docent. Voor studenten van hbo-opleidingen techniek werden educatieve minoren ontwikkeld die aansluiten op een kopopleiding. Dit schooljaar lopen 20 studenten stage in bètavakken in het vo.
  3. Van overschot naar tekort. Bevoegde docenten in overschotvakken die momenteel niet of nauwelijks aan het werk komen, werden geworven voor een opleidingstraject in een tekortvak. Zo zijn er docenten geschiedenis die een bevoegdheid voor Duits halen. Ook tweedegraders een traject aanbieden naar een eerstegraadsbevoegdheid is een oplossing, voor Engels bijvoorbeeld.
  4. Leerlijn junior-PAL naar PAL naar docent. Een persoonlijk assistent leraar (PAL) is een tweedejaars wo-student die na een module pedagogiek en didactiek een betaalde bijbaan krijgt op een vo-school. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is er een doorlopende leerlijn van junior-PAL voor leerlingen vo via PAL naar de educatieve minor en tenslotte naar de kopopleiding voor een eerstegraadsbevoegdheid als docent. Er zijn dit jaar 85 studenten beschikbaar voor PAL en 34 scholen in Noord-Holland zijn bereid om PAL'ers op te nemen.

Voor veel van de deelnemers aan de RAP-kennisdelingsessies zijn de vier initiatieven redelijk nieuw. Ze vinden ze inderdaad kansrijk en willen graag met hun bestuurders bespreken welk initiatief ze in hun regio kunnen toepassen en in welke mate. Met name de initiatieven Van ingenieur naar docent en Van overschot naar tekort worden als interessant gezien voor de arbeidsmarktproblematiek van de komende jaren. De inzet van PAL'ers zien de deelnemers nu vooral als waardevol voor de aanpak van achterstanden door het online onderwijs in coronatijd.

Meer informatie

Wat is de stand van zaken in de diverse RAP-regio's? Hoe overtuig je bestuurders? Wat is de rol van lerarenopleidingen? Hoe maken we werken in het onderwijs aantrekkelijk? Al deze onderwerpen werden besproken tijdens de regionale RAP-bijeenkomsten. Wilt u hier meer over weten en bent u benieuwd naar de tips van de deelnemers?