Samenwerking in het oplossen van lerarentekorten

Hoe kun je als mbo goed regionaal samenwerken in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort? Deze vraag was een van de aanleidingen voor SOM om op 7 oktober 2020 online bijeenkomsten RAP-mbo te organiseren. Het mbo is met 26 instellingen en 32 vestigingen vertegenwoordigd in 21 regio’s bij de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). 

Project- en programmaleiders en HR-professionals uit mbo’s die subsidie krijgen vanuit de RAP-regeling leerden elkaar kennen en wisselden ervaringen uit op 7 oktober 2020. Drie thema’s kwamen aan de orde:

  1. regionale samenwerking van mbo en vo/po;
  2. sectoroverstijgende aanpak van arbeidsmarktknelpunten;
  3. effectievere aanpak van tekorten door samenwerking met andere partijen.

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de online bijeenkomsten? Op de website van de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM), staat een verslag van de dag met daarin een opsomming van de tips en successen.