Kennisfestival in teken van regionale aanpak lerarentekort

Hoe pakken we het lerarentekort aan? Deze vraag stond centraal tijdens het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort op dinsdag 12 november 2019 in Utrecht. Schoolbesturen, schoolleiders en lerarenopleidingen uit verschillende regio’s gingen met elkaar in gesprek over samenwerking. In verschillende themakamers werkten ze aan vraagstukken omtrent het lerarentekort, zoals zij-instroom, imago van het lerarenberoep, behoud van leraren en anders organiseren.

Door het bezoeken van de themakamers konden deelnemers direct aan de slag met hun ideeën voor regionale aanpak voor het lerarentekort. Ze konden bijvoorbeeld:

  • Ideeën ophalen voor een regionale aanpak via goede praktijkvoorbeelden.
  • In gesprek gaan met andere scholen, besturen, lerarenopleidingen, gemeenten en overige organisaties.
  • Vragen op maat stellen aan regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, OCW en andere organisaties.

Verslag van de dag

Bent u benieuwd naar de ervaringen tijdens deze middag? Bekijk het verslag van Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort.

Het Kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW.