Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019 toont grote regionale verschillen

Voor scholen is het op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen. Uit de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019 blijkt dat het personeelstekort verder in omvang toeneemt. De atlas geeft een overzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in regio’s nu en in de toekomst op basis van landkaarten, grafieken en tabellen.

Samenwerken in de regio

De onderwijsatlas ondersteunt het primair onderwijs in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken, zoals de oplopende personele tekorten. Zo zien schoolbesturen in de atlas waar welke tekorten gaan spelen en waar het loont om in de regio en/of met andere regio’s samen te werken aan oplossingen.

Arbeidsmarktthema’s

Naast de regionale verschillen, reikt de atlas ook kennis aan over andere belangrijke arbeidsmarktthema’s. Denk aan sociale zekerheid, verzuim, professionele ontwikkeling en baan- en opleidingstevredenheid. Zo geeft bijna 82 procent van het personeel in het primair onderwijs aan tevreden te zijn over hun werk.

Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe de arbeidsmarktsituatie in iedere regio nu en in de toekomst eruitziet, staat in de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019.