26 januari RAP-kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Microsoft Teams

Begin november 2021 is met zeven diverse en vooruitstrevende regionale loketten gekeken naar hun aanpak wat betreft instroom, mobiliteit en professionalisering. Zij zijn bezig met een doorontwikkeling waarbij het loket een matchingsfunctie vervult om vraag en aanbod (beter) op elkaar af te stemmen en de regionale mobiliteit te bevorderen. Tijdens de RAP-kennisdelingssessie wordt stilgestaan bij de aanpak van deze ‘voorlopers’. Zij vertellen hoe zij van een loketfunctie 1.0 naar een loketfunctie 2.0 toewerken.

Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op: 

  • Bestuur-stuurgroep-projectgroep opdracht en nieuwkomers erbij betrekken
  • Inrichtingsmogelijkheden/functionaliteiten van het loket
  • Samenwerkingsvormen in en achter het loket
  • Strategische communicatie plannen en uitvoeren

De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders van de RAP-regio’s vo/mbo en de betrokken project- en beleidsmedewerkers bij de regionale loketten in de RAP-regio's. Zij ontvangen een uitnodiging.