28 april Train de trainer bijeenkomst: Gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Voor een succesvolle aanpak van het lerarentekort en/of -overschot zijn (regionale) samenwerking én inzicht nodig in de vakken of functies waarbij op de middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat. Niet alleen op het niveau van het team, de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Om scholen dit regionaal inzicht te bieden is het Scenariomodel-VO uitgebreid met de module ‘Mijn Regio Omgeving’ (MRO).

In deze omgeving is het mogelijk met meerdere scholen en/of besturen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning te ontwikkelen. Met de uitkomsten van zo’n gezamenlijk scenario kunt u op alle niveaus (school, bestuur, regionaal) het gesprek aangaan om tot goed (regionaal) strategisch personeelsbeleid te komen.

In de ‘train de trainer bijeenkomst’ komen ervaringsdeskundigen aan het woord en wordt u en eventueel nog iemand uit uw regio opgeleid in de rol van beheerder van een gezamenlijk scenario. Daarna bent u in staat om in uw RAP-regio de ontwikkeling van een gezamenlijk scenario voor strategische personeelsplanning optimaal te ondersteunen.

Meer informatie en aanmelden

  • Datum en tijd: 28 april 2021 van 09:00 tot 12:00 uur
  • Locatie: online
  • Doelgroep: (deel)projectleiders die in de RAP-regio aan de slag willen met (regionale) strategische personeelsplanning m.b.v. het Scenariomodel-VO
  • Gespreksleiders: Jack de Bruin en Marleen Kools

Meld u voor de Train de trainer bijeenkomst aan via het aanmeldformulier op de website van Voion.