21 april Verdiepingssessies: RAP op stoom vo/mbo; Hoe staat het nu met?

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Na de succesvolle bijeenkomst ‘RAP van start in vo/mbo’ in 2020 organiseren Voion en SOM wederom in clusters van regio’s verdiepingssessies over de regionale aanpak. Daarin wisselen ze ervaringen uit en zoeken ze naar antwoorden voor actuele vraagstukken op de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt.

De te bespreken thema’s bepalen ze zoveel mogelijk aan de hand van uw input (vraaggestuurd). Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, het begeleiden van zij-instromers, het ontwikkelen van een regionaal wervingsprofiel en behoud van personeel. Ook willen Voion en SOM resultaten delen en met elkaar de verdieping zoeken rondom eerder besproken thema’s. 

De tijdstippen per regio:

  • Regio Noord van 09:00 - 10:30 uur
  • Regio Noord-West van 11:00 - 12:30 uur
  • Regio Midden van 13:30 - 15:00 uur
  • Regio Zuid van 15:30 - 17:00 uur

Doelgroep: (deel)projectleider of penvoerder RAP
Gespreksleiders: Hans Schwartz en Jack de Bruin

Aanmelden

De (deel)projectleiders en penvoerders RAP hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. In de e-mail staat een aanmeldlink.