21 december Online kennisdelingssessie ‘Het verhaal achter de cijfers’

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) organiseert voor HR-directeuren, hoofden HR, beleidsmakers HR, hoofdprojectleiders van de RAP-regio’s op dinsdag 21 december een online kennisdelingssessie ‘Het verhaal achter de cijfers’. Gespreksleiders zijn: Taco de Ruiter en Ted van Vilsteren (OCW/directie mbo), Liesbeth Ellenbroek en Jack de Bruin (SOM).

In deze sessie komt onderzoek naar in- en uitstroom in het mbo aan bod en geeft het ministerie van OCW inzage in de meest recente arbeidsmarkcijfers voor het mbo. Daarnaast leggen zij verbanden met andere gegevensbronnen over mobiliteit van docenten in het mbo. Op deze wijze ontstaat een beter begrip van de onderwijsarbeidsmarkt. De inzichten die vervolgens vanuit een dialoog tot stand komen, kunnen worden gebruikt voor de regionale- en landelijke aanpak van het lerarentekort, –overschot en personeelsbehoud in het mbo.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de kennisdelingssessie ‘Het verhaal achter de cijfers’? Meld je dan aan via het digitale aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 10 december. Mocht u niet kunnen deelnemen, dan kunt u de uitnodiging doorsturen aan uw collega('s).