08 oktober Wat staat centraal in de RAP-plannen PO en hoe verbindt zich dit met Samen Opleiden?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Het Arbeidsmarktplatform heeft onlangs een analyse uitgevoerd op de thema’s professionalisering en loopbaanontwikkeling bij alle plannen Regionale Aanpakken Personeelstekort PO. Welke accenten zien we terug en hoe relateert dit aan de regionale samenwerking t.a.v. Samen Opleiden? Daar gaan Mariska Stuivenberg, programmaleider Arbeidsmarktplatform PO, en Edmee Suasso, programmaleider Kennisnetwerk Lerende Leraren & Samen Opleiden Twente, op 8 oktober met u over in gesprek.

Het partnerschap Opleidingsschool Twente Oost & West illustreert de relatie. In het RAP-project Twente werken een groot aantal besturen, opleiders Saxion Hogeschool en ROC Twente en het Mobiliteitscentrum ObT samen om preventief een aanpak uit te werken.

Bijzonder is dat de aanvragende partij het Kennisnetwerk Lerende Leraren is, ontstaan vanuit het partnerschap Samen Opleiden. De ambities sluiten naadloos aan op het RAL-project waar begeleiding van starters, het ontwikkelen van een loopbaanloket en pilots rond innovatieve onderwerpen centraal staan. Welke toekomstige duurzame samenwerkingsstructuren in de regio rond werving, opleiding, professionalisering en loopbaanontwikkeling zijn wenselijk?

De Week van Samen Opleiden | De lerende leraar in de schijnwerpers

Deze bijeenkomst is onderdeel van de door het Platform Samen Opleiden georganiseerde ‘De Week van Samen Opleiden | De lerende leraar in de schijnwerpers’. De online bijeenkomst vindt plaats van 14.45 uur tot 15.45 uur.