05 oktober De week van het Anders Organiseren

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Microsoft Teams

In de week van 5 tot en met 8 oktober 2020 organiseren de vier projecten Regionale Aanpak Leraren- en Personeelstekort in de drie noordelijke provincies een online event rond het thema Anders Organiseren. Wat oorspronkelijk was bedoeld als groots opgezet congres met sprekers en workshops is nu, vanwege corona, omgezet naar een vierdaags online event.

Iedere dag staat een ander aspect van Anders Organiseren centraal. U kunt  zich per dag voor een onderwerp aanmelden. Vervolgens krijgt u per dag (een link naar) enkele filmpjes die samen een inleiding vormen op het thema van die dag. Een keynotespreker die het onderwerp introduceert en vanuit een wat meer beschouwelijk standpunt nader toelicht. En daarnaast één of twee schoolvoorbeelden van scholen die met dit thema aan de slag zijn gegaan en het onderwijs in hun school daadwerkelijk Anders (gaan) Organiseren.

Aan het eind van de dag, vanaf ongeveer 15.00 uur (bij de uitnodiging na aanmelding ontvangt u het definitieve tijdstip, dit varieert van 15.00 tot 16.00 uur) hebt u anderhalf tot twee uur de gelegenheid om met de keynotespreker en vertegenwoordigers van de school (scholen) in gesprek te gaan, hen vragen te stellen en (mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers) met hen te discussiëren via Microsoft Teams.

De link naar de filmpjes en de uitnodiging voor deelnemen aan de Microsoft Teams meeting ontvangt u de dag voorafgaand aan uw dag van deelname.

Programma

Maandag 5 oktober Anders organiseren; waar staan we, wat kan anders en wat kunnen we van elkaar leren?
Dinsdag 6 oktober Anders Organiseren in Integrale Kindcentra.
Woensdag 7 oktober Anders Organiseren van de logistiek van het onderwijs.
Donderdag 8 oktober Anders Organiseren en Kleine Scholen.