21 oktober Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Microsoft Teams

21 oktober 14:00 uur - 15:30 uur: regio Noordwest
21 oktober 16:00 uur - 17:30 uur: regio Noord

Op 21 oktober vindt deze bijeenkomst plaats voor de regio's Noord en Noordwest.

Ter ondersteuning van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) organiseert Voion diverse online kennisdelingen die aansluiten bij de ontwikkelingen rondom de aanpak van de tekorten. In deze online sessies ligt de focus op de aanpak van de tekortvakken die zowel in het voortgezet onderwijs alsook in het mbo toepasbaar is.

In het schooljaar 2019-2020 hebben de procesregisseurs tekortvakken vo in opdracht van het ministerie van OCW een viertal kansrijke initiatieven in samenwerking met het veld aangejaagd, verdiept en verbreed. Met in ieder initiatief een andere doelgroep. Voion deelt deze kansrijke initiatieven met de regionale samenwerkingen. Initiatieven zijn makkelijk overdraagbaar naar de regio’s, schoolbesturen, scholen en opleidingen.

Het doel van deze bovenregionale interactieve sessie is niet alleen leren van deze kansrijke initiatieven, maar ook de koppeling maken hoe deze initiatieven de arbeidsmarktproblematiek van de tekorten kunnen helpen aanpakken.

Lees meer over de inhoud van de sessie op de website van Voion

Aanmelden

Projectleiders en betrokken schoolbestuurders en uitvoerders bij de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten in de regio’s ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen stuur dan een e-mail naar info@voion.nl