Lerende aanpak

De voorloper onderwijsregio's doen samen met de partners in de regio mee aan de lerende aanpak. Zij leren in de regio, van elkaar (met andere voorloper onderwijsregio's) en voor Nederland. De voorloper onderwijsregio's hebben direct toegang tot de landelijke tafels. De landelijke partners kijken mee om te leren van de gekozen aanpak in de regio.  

Leren in de regio

In de regio is het van belang om de onderwijsregio daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Dat valt of staat met de wijze waarop het wordt ingericht en hoe krachtig de samenwerking is. In een voorloper onderwijsregio gaan partners aan de slag met de volgende bouwstenen.

  1. Omvang
  2. Samenwerking & governance
  3. Aanpak lerarentekort
  4. Kwaliteit leraren

Leren van en met elkaar

Binnen de regio’s is belangrijke kennis aanwezig. Bovendien zijn er al initiatieven en instrumenten die bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort in het onderwijs. Om allemaal te kunnen versnellen, heeft het delen van deze kennis en het opschalen van best practices een hoge prioriteit. Om dit te ondersteunen, organiseren we landelijke bijeenkomsten voor projectleiders en programmamanagers en houden we inhoudelijke kennissessies. Daarnaast zetten we ook monitoring en data in om effectief binnen de regio aan de opgave te werken.

Leren voor Nederland

De voorloper onderwijsregio's hebben via de Realisatie-Eenheid toegang tot de landelijke tafels. De landelijke partners kijken mee om te leren van de gekozen aanpak in de regio’s. 

Om de uitgezette koers vast te houden en de samenwerking tussen de partners te versterken richten we een landelijke programmaraad in. De raad gaat het Bestuurlijk Overleg Leraren adviseren en heeft een signaleringsfunctie. De ervaringen van de voorlopers worden hierbij meegenomen. De programmaraad wordt ingesteld voor de duur van een jaar en wordt in het eerste kwartaal in het Bestuurlijk Overleg Leraren geëvalueerd.

Op de lange termijn worden de ervaringen van de voorloper onderwijsregio's ingezet in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's. Als onderdeel van deze lerende aanpak worden kennisdelingssessies georganiseerd en vindt monitoringsonderzoek plaats. Ook richten we flankerend onderzoek in waarbij we de kennis en ervaring benutten van experts die al onderzoek doen of gedaan hebben naar vorm en/of inhoud van regionale samenwerking in het onderwijs.

Bouwstenen van de lerende aanpak

In de landelijke lerende aanpak zijn een aantal bouwstenen gedefinieerd waarmee we in samenhang aan de slag gaan. In de komende maand werken we samen de lerende aanpak verder uit. Ons streven is om in het najaar van 2023 te starten met de lerende aanpak. De bouwstenen van de lerende aanpak zijn:

  1. Wijze van samenwerken (netwerksamenwerking)
  2. Aanpak personeelstekort in het onderwijs
  3. Experimenteren en leren
  4. Data en monitoring
  5. Arbeidsmarktcommunicatie