Personeelstekorten primair onderwijs Peildatum 1 oktober 2022

Dit rapport beschrijft de vijfde meting die binnen de G5 is uitgevoerd en de tweede meting buiten de
G5. Beide metingen zijn verricht met behulp van online vragenlijsten waarin scholen naar het tekort
aan leraren en schoolleiding wordt gevraagd.