Overzichtskaart RAP Primair Onderwijs

Deze interactieve kaart biedt een overzicht van de regio’s die in 2020 en 2021 deelnemen aan de subsidieregeling Regionale
Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) voor het primair onderwijs.