De ideale werknemersreis van zij-instromers

Tijdens een verbindingssessie die Voion organiseerde op 17 november 2021 is aan de RAP-regio's gevraagd hoe de route naar het leraarschap voor zij-instromers geoptimaliseerd kan worden. Een succesvolle aanpak van zij-instroom heeft de grootste kans van slagen als er vanuit samenwerking en gelijkwaardigheid gewerkt wordt. Hoe ziet die samenwerking eruit? En hoe verhoudt oriëntatie en voortraject zich tot een assessment? Op deze vragen werd antwoord gegeven tijdens de verbindingssessie.

Aanleiding verbindingssessie zij-instroom

De verbindinssessie is georganiseerd in het kader van de wens van het ministerie OCW om de zij-instroom in te bedden in nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving moet uiterlijk 2024 gereed zijn. Tijdens de verbindingssessie van 17 november 2021 konden RAP-regio's input leveren.

Verbeterpunten werknemersreis zij-instromers

Verschillende RAP-projectleiders kwamen aan het woord tijdens de verbindingssessie. Een greep uit de genoemde verbeterpunten:

  • Organiseer een uitgebreidere kennismaking met potentiële zij-instromers, zodat er een betere match gemaakt kan worden tussen de opleiding en de werkgever en de kans op succesvolle zij-instroom wordt vergroot.
  • Pas de wetgeving aan die ervoor zorgt dat scholen verplicht zijn om zij-instromers aan te nemen nog voordat zij een assessment kunnen doen en een opleiding starten.
  • Redeneer minder vanuit kwantiteit en meer vanuit kwaliteit. Kijk niet te veel naar de uren die nodig zijn om gaten op te vullen, maar naar wat iemand te bieden heeft. Maak wel tijd vrij om zij-instromers onderwijsontwikkeling te bieden en bouw extra formatie in binnen de sectie zodat zij zich ook kunnen ontwikkelen.
  • Benut de samenwerking tussen de RAP en de opleidingsschool om de zij-instroom beter vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld door opleidingen beter aan elkaar te verbinden en meer samenwerkingsactiviteiten op te zetten. Zo worden de lijnen kort en is er meer maatwerk mogelijk.
  • Bied het geschiktheidsonderzoek in stappen aan door bijvoorbeeld eerder in de werknemersreis een lightversie van het assessment voor het oriëntatietraject in te voeren. Bied vooraf en gedurende het proces meer handvatten aan, waarmee de zij-instromers meer zekerheid krijgen over de overstap.