Zuidoost-Brabant (Orion)

Vanuit de RAL zijn op drie verschillende vlakken activiteiten uitgevoerd. Activiteiten die tijdens de RAL zijn gestart worden in juli 2020 afgerond. Enkele activiteiten krijgen een vervolg in het kader van de RAP:

  • regionaal mobiliteitscentrum;
  • hybride docenten;
  • opleiden en professionliseren;
  • communicatieplatform.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Loopbaanbegeleiding van werk naar werk
Versterken opleidingsscholen
 IRION communicatieplatform
Behoud leraren Opscholing OOP, dubbele bevoegdheid en hybride docentschap
Bevorderen duurzame inzetbaarheid
Regionaal mobiliteitscentrum Ontwikkelen RTC
Vervangingspool

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Best; Deurne; Eindhoven; Geldrop-Mierlo; Gemert-Bakel; Helmond; 's-Hertogenbosch; Laarbeek; Meierijstad; Oirschot; Sint-Michielsgestel; Uden; Zaltbommel; Badel; Maasdriel
Percentage schoolbesturen 56%
Percentage FTE 50%
Penvoerder Onderwijsstichting de Kempen
Projectleider M.C. Selten
Contactgegevens E-mail sel@commanderijcollege.nl 
Tel. +31(0) 689970708
Functie Programmaleider RAL/RAP

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 29187 Onderwijsstichting De Kempen
VO 30101 Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad
VO 31226 Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
VO 40232 Stg. Alg. Bijz. Voortg. Ond. Eindhoven
VO 40588 Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden
VO 40856 Stichting Voortgez. Onderw. Gemert e.o.
VO 40936 Stichting Strabrecht College
VO 41054 St. Katholieke Scholengr. voor Voortg. Onderw. Best-Oirschot
VO 41070 Ds. Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs
VO 41332 Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
VO 41840 Sticht. Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland
VO 41864 Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs
VO 70344 Onderwijsstichting Sint Willibrord
VO 74050 Sancta Maria Stichting
LO 40555 Fontys Hogescholen
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
LO 51278871 Eindhoven School of Education