Twente-Achterhoek

Zes vo-schoolbesturen werken samen met een lerarenopleiding in de regio Twente-Achterhoek en gaan mogelijke samenwerking met een mbo-bestuur onderzoeken. De activiteiten richten zich onder andere op strategische personeelsplanning, formatieplanning, een vacatureplatform, een personeelspool, een zij-instroomtraject, duurzame inzetbaarheid en professionalisering.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Gezamenlijk een groep zijinstromers vormen
Behoud leraren Investeren in loopbaanbewustzijn door loopbaanbegeleiding en vitaliteitstrajecten beschikbaar te stellen
Doelgerichte opleidings- en ontwikkelactiviteiten
Regionaal mobiliteitscentrum Vacatureplatform
Opzetten gezamenlijke personeelspool
Regionaal loket Regionaal Loket
Overig SPP

 
Formatieplanning op elkaar afstemmen
 

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Almelo; Berkelland; Enschede; Haaksbergen; Hengelo; Hof van Twente; Lochem
Percentage schoolbesturen 55%
Percentage FTE 48%
Penvoerder Stichting Het Assink Lyceum
Projectleider M.M. Schoenmaker
Contactgegevens

Website

www.vota.nl
E-mail m.schoenmaker@hetassink.nl of info@vota.nl
Tel.

+31(0) 535730709

Functie Hoof P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 13365 Stichting Waerdenborch
VO 40310 Stichting Het Assink Lyceum
VO 40956 Stg. Openb. Scholengemeenschap Erasmus
VO 41804 Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede
VO 41824 Stichting OSG Hengelo
VO 42509 Stichting Staring College
MBO 41462 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim