Noord- en Midden-Limburg

De samenwerkende onderwijsinstellingen in de regio Noord- en Midden-Limburg werken aan het behouden van personeel en hun duurzame inzetbaarheid. Ook werken ze aan het werven en laten rouleren van hybride docenten en zij-instromers. De onderwijsinstellingen willen hun samenwerking intensiveren, anders gaan werken en op zoek gaan naar slimme oplossingen en innovaties met regiopartners. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Informatiemarkt
Duurzame basisstructuur voor snuffelstages voor tekortvakken
Ontwikkelen en uitvoeren opleidingstrajecten ‘Eerste hulp bij Onderwijs’ (soort van ZIB)
Campagne imago docentschap
Ontwikkelen wervingsmateriaal voor leerlingen
Proefstuderen vo- leerling en mbo-student
Begeleiden zij-instromers Plaatsen creëren voor hybride docenten
Behoud leraren Duurzame inzetbaarheid
Systematiek van vacaturedeling ontwikkelen uitvoeren inductieprogramma
Docentenstages
Maatwerkprogramma’s voor 2e bevoegdheid, opscholen oop etc.
Opzetten ‘jonge honden brigade’ (inzichten en ideeën van jonge docenten waarderen)
Stimuleren innovatie Organiseren ontwerpateliers en broedplaatsen over onderwijs anders organiseren
Overig Ontwikkelen en gebruiken intelligence tool spp
Verkenning krimp en kanssectoren voor onderwijs
Uitbreiden concept roosteren op leergebieden

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beesel; Echt-Susteren; Leudal; Maasgouw; Nederweert; Roerdalen; Roermond; Venlo
Percentage schoolbesturen 60%
Percentage FTE 96%
Penvoerder Stichting Onderwijs Midden Limburg
Projectleider M.J.H.M. Kikken
Contactgegevens E-mail t.kikken@soml.nl
Tel. +31(0) 655727008
Functie Voorzitter CVB

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40501 Stichting CITAVERDE College
VO 40842 Samenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
VO 41203 Stichting Onderwijs Midden-Limburg
MBO 40501 Stichting CITAVERDE College
LO 40555 Fontys Hogescholen