Haarlemmermeer

De deelnemende besturen en opleidingsinstituten in de regio Groot-Amsterdam willen samen zorgdragen voor drie verschillende pijlers:

  • Werving en instroom van nieuw personeel.
  • Een aantrekkelijk lerarenberoep.
  • De derde pijler is ondersteunend aan de eerste twee pijlers. Het gaat hierbij om activiteiten die het strategisch HR-beleid ondersteunen en versterken.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Vacaturewebsite
Advertenties in lokale kranten
Voorlichtingspakket
Informatieavonden met intakegesprekken en meeloopdagen
Cursus zin in lesgeven en ministage
Stimuleringsbeurs voor 2e bevoegdheid
Behoud leraren ICALT-trainingen
Ondersteuning scholen bij ontwikkeling driejarig BSL-traject
Opleiding tot coach en werkconferentie coaches
Leergang expert didactiek voor docenten met minimaal 3 jaar ervaring
Scholing gericht op begeleiding/ coaching specifieke doelgroepen en op intervisie
Activeren stille reserve Opfriscursus voor herintreders
Stimuleren innovatie PAL-studenten inzetten en PAL-junior (eigen leerlingen) 
Regionaal loket Regionaal loket

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Aalsmeer; Amstelveen; Haarlemmermeer; De Ronde Venen; Uithoorn
Percentage schoolbesturen 100%
Percentage FTE 100%
Penvoerder IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Projectleider M.M.G.M. Hobma
Contactgegevens E-mail m.hobma@iris-cvo.nl
Tel. +31(0) 652358820
Functie Projectleider/programmamanager ROSA

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 41021 Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.
VO 41100 Stichting Wellant
VO 41217 Stichting Ceder Groep
VO 41664 Stichting Dunamare Onderwijsgroep
VO 42530 Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Amstelveen
VO 49558 Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen
VO 71553 Stichting Keizer Karel
MBO geen
LO 22222 Universiteit van Amsterdam
LO 40331 Hogeschool van Amsterdam
LO 75792 Vrije Universiteit Amsterdam