Zoetermeer-Voorschoten-Wassenaar (PoolWest)

De regio Zoetermeer-Leidschendam-Voorburg-Wassenaar-Voorschoten heeft als doel gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken en de regionale samenwerking te versterken. De activiteiten zijn gericht op de actielijnen:

  • verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen;
  • behouden van leraren.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Bovenbestuurlijke coach voor schoolopleiders en studenten
2. Inspiratiescholen
3. Student als leraarondersteuner/onderwijsassistent
4. Wervingsactiviteiten leraarondersteuners en (UWV)kandidaten met ho/wo achtergrond
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Professionalisering: opleiden van schoolleider/AD-traject/Rots water trainer

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan de plannen zelf.

Kerngegevens

Gemeenten Leidschendam-Voorburg; Voorschoten; Wassenaar; Zoetermeer
Percentage schoolbesturen 43%
Percentage FTE 57%
Penvoerder Stichting Unicoz Onderwijsgroep
Projectleider K.C.A. Mol
Contactgegevens E-mail kassandra@poolwest.nl
Tel. +31(0) 681691065
Functie Coordinator Pool West / projectleider regionale subsidie aanvraag

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 74492 Ver. v. Protestants-Christel. Onderwijs te Wassenaar
PO 40377 Stichting Unicoz onderwijsgroep
PO 41829 Stichting Openb. Prim. Onderw. Wassenaar
PO 40540 Protestants-Christelijke Schoolvereniging Voorschoten
PO 40745 Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland
PO 31019 Stichting Kievietschool
PO 39859 Vereniging Nutsschool Wassenaar
PO 68329 Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar
PO 98255 Vereniging Montessorischool Wassenaar
PO 41390 Stg. Openbaar Prim. Onderwijs Zoetermeer
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND
LO 42664 Hogeschool Thomas More