West-Friesland

De regio West-Friesland heeft ervoor gekozen gezamenlijk op te trekken in het aantrekken, opleiden en behouden van goed personeel met als doel het behouden en borgen van kwalitatief goed onderwijs in de regio. Er worden verschillende actielijnen aangeboden. Ieder deelnemend bestuur kan zelf de keuze maken om te participeren in een of meerdere actielijnen. Deze aanpak stimuleert samenwerking tussen de besturen in de regio.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Doorstroom onderwijsassistent naar leraar of leraarondersteuner
2. Werving- en voorlichtingsactiviteiten verkorte deeltijd & zij-instroom
3. Begeleiding deeltijdstudent
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding (voortraject) zij-instroom op maat
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren incl. netwerkbijeenkomsten
2. Onderzoek behoeften zittend personeel en ontwikkelen passend aanbod
3. Begeleiding doorstromers
Activeren stille reserve 1. In kaart brengen potentieel en enthousiastmeren om terug te keren
2. Werkervaring- en stageplaatsen
3. Begeleiding op maat 

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Drechterland; Enkhuizen; Den Helder; Hollands Kroon; Hoorn; Koggenland; Medemblik; Opmeer; Stede Broec; Texel
Percentage schoolbesturen 48%
Percentage FTE 61%
Penvoerder Stichting Kopwerk
Projectleider M. Gerritsen
Contactgegevens E-mail m.gerritsen@kopwerk.nl
Tel. +31(0) 223203000
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 13662 Stichting Openbaar Onderwijs Present
PO 28563 Stichting Katholiek Onderwijs De Streek
PO 31657 Stg. Penta, St. RK, Prot. Chr. & Interconfessioneel Onderwij
PO 40363 Stg. Alg. Bijzonder Onderwijs Hoorn
PO 40558 Stichting Montessorischool Enkhuizen
PO 41421 ALLURE, Stichting openbaar primair onderwijs
PO 41772 St. Talent, Openb. Bas.onderw. Hoorn
PO 41841 Stichting Schooltij
PO 42635 Stichting Trigoon
PO 42755 Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs West-Friesland
PO 75375 Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
PO 79874 Stichting Kopwerk
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar