Twente

De vijf thema's in de RAL-aanvraag van de regio Twente worden gecontinueerd in de RAP-aanvraag. De opbrengsten van RAL geven aanleiding tot verdieping en uitbreiding van de doelstellingen. De thema's zijn: meten is weten, begeleiding van startend onderwijspersoneel, loket Onderwijsloopbaan Twente/Oost-Nederland, innovatie en overzicht behouden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. (Digitale) arbeidsmarktinformatie - meten is weten
2. Regionaal loket onderwijsloopbaan Twente/Oost-Nederland
3. Onderzoek behoeften fysiek loket
4. Wervingsactiviteiten
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startend onderwijspersoneel
2. Organiseren ‘Onderwijs Nu!’-dag (opbrengsten begeleiding nieuw onderwijspersoneel, innovatie)
3. Onderwijsloopbaanperspectieven
Stimuleren innovatie 1. Pilots innovatie

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten: Almelo; Borne; Dinkelland; Enschede; Hengelo; Hof van Twente; Losser; Oldenzaal
Percentage schoolbesturen 67%
Percentage FTE 90%
Penvoerder Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Projectleider J. Winters
Contactgegevens E-mail cvb@skoe.nl
Tel. +31(0) 534349400
Functie Voorzitter College van Bestuur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 58761 Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
PO 41522 Stichting Openbaar Prim. Onderw. Almelo
PO 65287 Dr. Schaepmanstichting
PO 41565 Stichting Consent
PO 25351 Stichting Keender
PO 41814 Stichting Scholengroep Primato
PO 24844 Stichting VCO Oost Nederland
PO 27910 Stichting Brigantijn
PO 23128 Quo Vadis Stichting voor Basisonderwijs
PO 41785 Stg. Openb. Primair Onderwijs Hof van Twente
PO 75219 Stichting Kathol. Onderw. NO Twente
PO 42787 Stichting SOCA
PO 25859 Stichting Attendiz
PO 83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
PO 41472 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente
PO 68836 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
LO 30780 Saxion Hogeschool
MBO 41462 ROC van Twente