Midden-Limburg

De deelnemende besturen in de regio Midden-Limburg werken samen aan onder meer een vervangerspool, de AVG en FG, het opzetten van een vacaturewebiste, het opzetten van een zij-instroomtraject en regionale professionaliseringsactiviteiten.

Kerngegevens

Gemeenten Echt-Susteren; Leudal; Maasgouw; Roerdalen; Roermond; Weert
Percentage schoolbesturen 56%
Percentage FTE 84%
Penvoerder Stichting Swalm & Roer
Projectleider L.J. Mintjens
Contactgegevens E-mail lucmintjens@swalmenroer.nl
Tel. +31(0) 612999986
Functie Stafmanager HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41692 Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding
PO 50819 Meerderweert, Sticht. Primair Onderwijs Weert/Nederweert
PO 41797 Stichting Wijzers in Onderwijs
PO 23961 Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier
PO 42538 Stichting Eduquaat
LO 40555 Fontys Hogescholen

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
1. Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Binnenkijkje – open dag volgens Midden-Limburg
3. Mijlpalenregeling verkorte deeltijd: opzetten programma en werven van kandidaten
2. Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
3. Behoud leraren 1. Uitbouwen iXperium Midden-Limburg (ict toepassen in onderwijs): versterken kwaliteit
2. Professionalisering regionaal organiseren
3. Gezamenlijke opleiden schoolleiders
4. Communities of learning
5. Preventieve coaching
4. Activeren stille reserve
5. Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
6. Stimuleren innovatie
7. Regionaal mobiliteitscentrum
8. Overig 1. Convenant Vervangerspool evalueren

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgiering naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.