Haaglanden (PoolWest)

Stichting Pool West is een samenwerkingsverband van 16 aangesloten schoolbesturen in het po. Het doel van Pool West is zorgdragen voor voldoende kwalitatief goede vervangers, die ingezet kunnen worden op de scholen van de aangesloten besturen in geval een leerkracht ziek is. Om de instroom richting PABO's te bevorderen wordt in de regio waarin Pool West acteert steeds intensiever samengewerkt tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen. Schoolbesturen zijn er meer en meer van overtuigd dat alleen een gezamenlijke aanpak ervoor kan zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde onderwijsprofessioanals voor de klas staan.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Inrichten inspiratiescholen
3. Werving- en voorlichtingsbijeenkomsten
4. Verkorte deeltijdstudenten als leraarondersteuner
5. Oriëntatieprogramma's
Begeleiden zij-instromers 1. Onderzoek succesvol traject zij-instroom
2. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Bovenbestuurlijke opleider studenten en schoolopleider
Stimuleren innovatie 1. Verkenning
2. Inspiratiebezoeken

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Delft; Lansingerland; Pijnacker-Nootdorp; Rijswijk
Percentage schoolbesturen 41%
Percentage FTE 72%
Penvoerder Laurentius Stichting
Projectleider K.C.A. Mol
Contactgegevens E-mail kassandra@poolwest.nl
Tel. +31(0) 681691065
Functie coordinator Pool West / projectleider regionale subsidie aanvraag

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41441 Stichting Librijn openbaar onderwijs
PO 83228 Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
PO 41871 Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
PO 78782 Octant, stichting voor christelijk basisonderwijs
PO 75531 Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
PO 20281 Stichting Lucas Onderwijs
PO 70176 Stichting Christel. Onderwijs Haaglanden
PO 42679 Stichting Kronenburgh
PO 40928 Laurentius Stichting voor Kathol. Primair Onderwijs
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND
LO 42664 Hogeschool Thomas More