Almere

In het regionaal samenwerkingsplatform Flevowijs werken schoolbesturen in Flevoland van zowel po, vo als mbo samen om het personeel voor het Flevolands onderwijs te behouden en te werven. Flevowijs werkt gezamenlijk aan een provincie met een aantrekkelijke woon-, werk- en leeromgeving, om zo het lerarentekort terug te dringen. De aanpak voor het po is gericht op het terugdringen van kwantitatieve en/of kwalitatieve lerarentekorten. Flevowijs borduurt met de RAP-subsidie voort op de eerder ingezette projecten: behoud van personeel en instroom van nieuw personeel. Hieraan is een derde project toegevoegd: anders organiseren.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Vergroten vijver
2. Regionaal loket (Flevowijs)
3. Opstroom van mbo naar hbo
4. Statushouders
5. Surinameproject en Buitenboordmotor
6. Wervingsactiviteiten
7. Zin in lesgeven
8. Werven en inzet havo- vwoscholieren
Behoud leraren 1. Aantrekkelijk werkgeverschap
2. Mobiliteit
3. Opleiden coaches
4. Begeleiding startende leraren
Activeren stille reserve 1. Stil netwerk activeren
Stimuleren innovatie 1. Bedrijfsleven onderwijs
2. Directiestructuur

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Almere
Percentage schoolbesturen 46%
Percentage FTE 86%
Penvoerder Stichting Openbaar Onderwijs Almere
Projectleider E.J. Luiting
Contactgegevens E-mail e.luiting@asg.nl
Tel. +31(0) 623971236
Functie kwartiermaker

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40306 Stg. Algem. Bijzonder Onderw. Flevoland
PO 40950 Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
PO 40114 Stg. Prisma, stg. prot. chr. & oecumen. onderwijs in Almere
PO 41880 Stichting Almere Speciaal
PO 30882 Stichting Eduvier Onderwijsgroep
PO 41676 Stichting Openbaar Onderwijs Almere
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim