Regeling Andere Dagen weekindeling G5

Regeling andere dagen weekindeling G5
Tweede onderzoeksjaar Implementatiemonitor

Auteurs
Koen van der Ven, Iris van Eijkern (SEO)
Wendy de Geus, Anke Suijkerbuijck (OBERON)

In opdracht van
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Amsterdam, augustus 2022