Handreiking Tekortvakken VO

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs (vo) concentreert zich rondom specifieke vakken. In het talendomein zijn dat de klassieke talen, Frans, Duits en Fries. In het bètadomein zijn dat informatica, natuurkunde, scheikunde en in mindere mate wiskunde. De behoefte aan leraren is voor enkele van deze zogenoemde tekortvakken zeer dringend. Daarom is een snelle aanpak gewenst in aanvulling op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) en de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Deze handreiking biedt VO-scholen inspiratie om zelf met tekortvakken aan de slag te gaan.