Infographic 'Samen pakken we het lerarentekort aan'

Infographic van het ministerie van OCW over de partijen die betrokken zijn bij de aanpak van het lerarentekort.